The First Internet Connection by Ture Sjölander 1956...and 1965
A Swedish Soldier in-exile: Ture Sjölander age 18.
A Swedish Pioneer in Communication and Art

En Pionjär i Connection.
En svensk patriot 1956, 18 år gammal,
Ture Sjölander tjänstgjorde som eldlednings signalist och artillerist under command av Majoren Wille Grut,  Suezkrisen
i Celcius -38 grader i Östersund.
Ture Sjölander har varit en försvarare av Modersmålet och Faderslandet.

Ture Sjölander är nu en landsflyktig,
swede-in-exile, i Australien sedan den svenska
   staten 1997 djup ärekränkte   honom,internationellt, och aldrig
kompenserade  Sjölander för denna extrema statliga förnedrings act.

Sjölander började sin karriär hos Tidningarnas Telegrambyrå TT, Sundsvall 1951 och
lärde sig den moderna kommunikationen
med teleprinters och nyhetsmedia.
Mr One America 2007Mr One America 2007
Mr One America 2007Mr One America 2007Mr One America 2007
Mr One America 2007Mr One America 2007
Click on this Line above
turesjolander@hotmail.com
"The Worlds Foremost Soldier " TIME 1948
My Major Wille Grut
This web page is dedicated to Mr. William Grut,  my former major.  - Ture Sjolander
The Olympic Games London 1948 Wille Grut,  Gold
a point of view
The Collection
Blood and Genes in America
Jag är inte bara
svensk medborgare 
Jag ÄR Sverige.
I did 3 months
medical service
at the ambulance
troops at T3
The Swedish First Class Hero 2009
The Swedish Last Hero
FRA HEAD OFFICE
TURE SJÖLANDER 2008
News Forever
So, What Can FRA Do ?
News 2010
ETT MONUMENT 1967
Sitting on a Fat Lady Bomb
Soldier of Fortune
Ture Sjolander during the Suez crisis 1956
Riksmarskalken 2010
What else do you wanna know ?
THE TEENAGER Ture Sjolander 1950
The teenager Ture Sjolander 1950
Photo: Maria Kihlbaum
info 2013
info 2013
Jag är inte bara
svensk medborgare 
Jag ÄR Sverige.
Jag är inte bara
svensk medborgare 
Jag ÄR Sverige.